Youtube hladnjak

Na poljskom trgu postoji veliki broj veletrgovaca mesom koji koriste proizvodnju i prodaju tradicionalnih mesnih proizvoda. Trgovci na veliko mesom imaju rashladna vozila, koja vam omoguæuju isporuku svje¾eg proizvoda na mjesto u zemlji, a meso se koristi za konzumaciju skeletnih mi¹iæa ¾ivotinja zajedno sa susjednim tkivom i nekim unutarnjim organima. Obièno se smatra da su mrtva tijela predstavnika razlièitih vrsta sisavaca i ptica zaklanih u planovima potro¹nje, kao rezultat uzgoja ili lova u prirodnom mediju, meso.

https://mlash.eu/hr/

Meso se rijetko jede sirovo, tj. Odmah nakon ubijanja ¾ivotinje, i obièno se kuha termièki: kuhano, pr¾eno, peèeno ili pirjana. Trgovci na veliko mesom nude cijeli niz proizvoda uglavnom od svinjetine, govedine i peradi. Nutricionisti su razlikovali meso u svjetlo i crveno, ali ta podjela nije savr¹eno povezana s bojom, veæ samo s koncentracijom mioglobina u mi¹iænim vlaknima. Bijelo meso je piletina, puretina, zec, teletina i noj, a crveno meso je govedina, svinjetina, konjsko meso, ovèetina, divljaè, kozje, patka i guska.

Proizvodi bijelog mesa ¾ivotinjskog podrijetla koje proizvode mesni trgovci sadr¾e manje masti, ¹to znaèi manje kolesterola, èiji vi¹ak u ¾ivom tijelu uzrokuje aterosklerozu, ishemiènu bolest srca ili èak srèani udar. Tijelo je zapravo najbolji izvor zdravih proteina i ima sve esencijalne aminokiseline neophodne za tijelo. Zoonozni proizvodi iz tijela veletrgovci takoðer su nezamjenjiv izvor ¾eljeza u normalnoj prehrani, mnogo je probavljiviji od svih ¾eljeza biljnog podrijetla.