Program fakturiranja abak

https://neoproduct.eu/hr/chocolate-slim-jedinstveni-koktel-slimming-s-okusom-najbolje-cokolade/

Program fakturiranja omoguæuje vam izdavanje razlièitih vrsta materijala za naplatu na brz, funkcionalan i prilagoðen naèin. Modul Comarch ERP Optima je iznimno jednostavan za kori¹tenje. Zahvaljujuæi tome, va¾no je staviti tekstove u odreðenu valutu.

Sada¹nja je aplikacija ukupno sinkronizirana s drugim elementima Comarch sustava. Informacije se a¾uriraju u cijelom rasponu, ¹to rezultira jednostavnom raèunovodstvenom uslugom. Pomoæu funkcionalnosti (opcije prodaje i kupnje, web-razmjena dokumenata ovaj modul postupno odabire najzanimljiviji sluèaj na trgu meðu uèincima ovog modela.Dodatni alat, koji je Namjenski prodajni prozor, omoguæuje vam predstavljanje bilo kakvih savjeta i dokumenata u vezi s odreðenim izvoðaèem. To je vrlo lijepo rje¹enje za raèunovoðe. Osim toga, ovaj projekt ima i funkciju ispisa. Sve to nas usreæuje ¹to tijelo èini mnogo lak¹im biti tvrtka ili poduzeæe i raditi ugodnije.Program Comarch ERP Optima Invoices idealan je za slabe i male tvrtke, gdje raèunovodstveni odjel nije jasan, a preporuke i podr¹ka preporuèaju se zaposlenicima. Takva je funkcija samo modul raèuna kao skladi¹te za registraciju i fakturiranje olak¹ava rad ljudi i ogranièava moguænost pogre¹aka. Program vam omoguæuje brzo izdavanje raèuna uz njihovu trenutnu korekciju i moguænost ispisa.Softver za fakturiranje Comarch ERP Optima omoguæuje vam: izdavanje faktura prodaje i kupnje, fiskalizaciju za pojedince, upravljanje svim prodajama u PLN i stranim valutama, izdavanje korektivnih dokumenata (prilagodbe: kolièina, podaci, vrijednost-cijena, stopa PDV-a, popust, kupnju i prodaju uz izbor standardnih oblika plaæanja (prijenos, naknadu, gotovinu, kao i one koje je naveo korisnik softvera i voðenje registra pomoæi i klijenata.