Perelka katowice posjed nikiszowiec

Tada Nikiszowiec, preteča u Katovicama, plus estetski arhitektonski paket, koji je jedva ostavio prvoklasni kip iz bajke. Ovdje je stoljetni seljački blok sačuvan do danas u doista nezamjenjivom modelu. Blok Nikiszowiec nastao je u godinama 1908-1918 prema izgledu Zellmana. Podaci su bili za sedam tisuća proletara, unesenih u Katowice u sinekuri u obližnjim rudnicima. Sadašnji Nikiszowiec tada je siroče od najzastupljenijih turističkih mamica u regiji Uzvišene Šleske, koje dolaze lutalice iz cijelog svijeta. Što se ima vidjeti u danas najiskrenijem stanu u Katowicama?Ovdje je apstinirano devet trimestra dvokatnica. Izgrađene su od dugmeta od divljih jagoda. Čitava četvrtina spomenula je suverenu granu s pažljivim internim sudom. U gradu su dodali pekare, mangule i velikodušne potrošače. Srce naselja je - trenutačno tržište s kojeg iskaču blistave autoceste. Nebarokna crkva sv. Anne. Ona postoji održavana na ovaj način kao i svaki stambeni blok. Poznat je i po uredima s vitražom.Definicija Nikiszowiec proizlazi iz bliskog rudarskog iskopa Nikisch.