Obuka zaposlenika izvan radnog vremena

Mesni proizvodi nazivaju se raznim mesnim proizvodima od mljevenog proizvoda, od varijacija dimljenog mesa su mesni proizvodi napravljeni od jednostavnog komada usoljavanog mesa. Ukiseljavanje je tehnolo¹ki proces koji ukljuèuje uèinak slane vode ili smjese za njegu na meso, a uèinak tog procesa je fiksacija boje i stvaranje karakteristiènog stila mesa i arome. Veletrgovina suhomesnatih proizvoda, zahvaljujuæi lijeèenju, produ¾uje trajnost na¹ih proizvoda zaustavljanjem rasta patogenih i gnojnih bakterija. Zahvaljujuæi tome, korisnici mogu du¾e u¾ivati u okusu svojih omiljenih proizvoda od mesa bez straha da æe se unatoè tome ¹to æe se staviti u hladnjak prerano kvariti.

Jedan od najèe¹æih mesnih proizvoda koje prodaju prodavaèi svinjetine je tradicionalna ¹unka, uglavnom svinjskog podrijetla. ©unka se dobiva sa stra¾nje strane svinje ili divlje svinje, a to je delikatesni proizvod koji se nudi kao ohlaðeni ili smrznuti proizvod sa ili bez kosti. Ispravna boja mi¹iæa u ¹unci trebala bi biti u dijelu izmeðu blijedo ru¾ièaste do crvene, a masnoæa bi vjerojatno trebala biti obojena u bijelo, s kremastim ili ru¾ièastim nijansama. Jo¹ jedna vrsta kobasice u najèe¹æem vremenu meðu poljskim potro¹aèima je moderna kobasica na svijetu. Pa, klasièna kobasica nije ni èudo od slanog mljevenog svinjetina s dodatkom zaèina i stavljena u celulozno kuæi¹te ili crijevo.

Specifièni klimatski uvjeti u na¹em svijetu doveli su do toga da je u Poljskoj kobasica fiksirana pu¹enjem umjesto prirodnim procesom su¹enja, kao ¹to je to sluèaj u mediteranskim regijama s ni¾om vlagom. Ponekad su veletrgovci kobasicama kao kobasice bili definirani proizvodom od kobasica-delikatesa koji poduèava ne samo svinjetinu, veæ i znaèajne dodatke mesa drugih ¾ivotinja za klanje (npr. Govedina, konjsko meso, janjetina, perad, zec, nutrija ili magarac. Razlozi za takve primjene bili su ekonomski razlozi, jer se svinjsko meso smatralo skupom sirovinom, pa je njegov nedostatak nadopunjen raznim vrstama mesa. U posljednjoj mjeri zabilje¾io je ¾ivi stereotip da je salama izraðena od magareæeg mesa, hrenovke su oblikovane od nutrije, kabanos od konjskog mesa, a kobasice sadr¾e meso peradi.