Masnu kosu

Moja neæakinja posebno voli igrati se s kosom, mo¾ete je milovati danima i èe¹ljati kosu. Ona je toliko umije¹ana da, ¾eleæi da sve izgleda lijepo, mo¾e napraviti jednu pletenicu desetak puta, nakon svega, stavljajuæi ureðaje za kosu ili umetavajuæi kopèe za kosu. Stvarno volim nastupe u ¹koli i okupljam se s njima. Njezina najnovija kreacija, Princess Joker, stara je i jednostavna, a ja bih volio savr¹enu frizuru i odjeæu. U poèetku ju je majka upetljala s nekoliko pletenica s trakama smje¹tenim u njih. Kasnije, ovaj izvrstan jedanaestogodi¹njak je rekao ne, ne, i nikad jednom. Bit æe ljep¹e èekati u sobama .... da je poèelo. Èetrdeset pet minuta overclockanja i modeliranja. Izgledala je lijepo kao velika princeza. Ali dok je ostala s aristokracijom, brzo se predomislila. To ne utjeèe na posljednje, da je od poèetka proizvodnje do proizvodnje pro¹lo manje od dva sata. Neoèekivano ... potpuno je promijenio viziju, dok je u njenom stilu malo slièio "nieeee, oèito ne ¾elim, jer se ne sjeæam aristokrata, ¹to je dalekose¾no". Izmislila je novu frizuru, stavila kosu u oblik labave koke. Sreæom, kao ¹to je i ranije stvorila, sada imamo vje¹tinu da joj prièvrstimo kosu tako da smo to uèinili najbr¾e. Njezina majka, s jedne strane, s druge strane, i za dvadeset minuta je gotova.

https://bl-mask.eu/hr/ Black MaskBlack Mask - Apsolutna snaga čišćenja kože!

Provjerite gdje kupiti ukosnice