Ljudska psiha nakon rata

Danas, mnogi brakovi imaju problema s zatrudnjavanjem. Dakle, to je definitivno uèinak visoke koncentracije toksina u va¹im obrocima. Zato primjenjujete potrebne testove koji æe suditi, ili moramo graditi s neplodno¹æu ili jednostavno nemamo sreæe.

Money Amulet

Kako on vodi takvo pitanje? Trebalo bi, naravno, dati svome spermi uzorak koji æe razumjeti. Mo¾e se dobiti i masturbacijom i malim spolnim odnosom. Za umjerenu cijenu prije smo kupili poseban kondom koji æe pojednostaviti imenovanje sperme ciljnoj temi.©to se dogaða nakon zatvaranja sperme? Nakon zavr¹etka postupka dolazi do ukapljivanja. Drugim rijeèima, konzistencija se pobolj¹ava od polukrute do slobodne. Obièno ¾ivi oko desetak minuta. Ne bi smjelo trajati dulje od jednog sata. Ako se to dogodi, moramo stvoriti prave zdravstvene probleme. Sperma treba pohraniti na temperaturi sliènoj tjelesnoj temperaturi, odnosno oko trideset ¹est stupnjeva Celzija.Svako ukapljivanje ukljuèuje volumen sjemena i koncentraciju vodikovih iona. Osim toga, provjeravamo viskoznost prijenosom sjemena iz jednog spremnika u drugi. Trebao bi imati malo viskoznosti vode.Posljednji parametar je cjelokupni izgled uzorka. Sjemena nakon ukapljivanja treba karakterizirati sivkasto-bjelkastu boju i biti jednostavna konzistencija.U smislu istra¾ivanja, vrijedi iæi u specijalistièki centar - studiju plodnosti Krakow. Osim toga, u razlièitim velikim gradovima postoji relativno velika doza bodova, gdje je na¹a sperma testirana protiv hipotetske neplodnosti njenog obveznika. Mislim da nema smisla ostavljati po strani i biti u stanju biti siguran u sada¹njost nego jesti u stalnoj neizvjesnosti.